ebook img

Müşterek Dostumuz - Charles Dickens PDF

1383 Pages·2013·36.73 MB·Turkish
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Müşterek Dostumuz - Charles Dickens

Charles Dickens Müşterek Dostumuz "Hiçbir 19. Yüzyıl romancısı, hatta Tolstoy bile, Dickens kadar güçlü değildir; onun yaratı zenginliği neredeyse Chaucer ve Shakespeare'le boy ölçüşür." Harold Bloom Müşterek Dostumuz’da Dickens, dönemin kapitalizminin başkenti Londra'daki hayata dair, belki de başka hiçbir romanında göremeyeceğimiz ölçüde geniş bir panorama sunar, çünkü, malum, para yokluğuyla bile her yerdedir. En alt tabakalardan en üst tabakalara mekik dokuyacağını zaten daha en baştan sezdirir Dickens. Roman Thames Nehri'ne düşen cesetleri toplama işi yapan ailenin rutin turlarından birinin tekinsiz betimlenişiyle açılır ve hemen ardından yeni zengin Veneeringler'in evindeki yemeğin ve davetlilerin alaycı ve olağanüstü komik bir biçimde anlatıldığı bölüm gelir. Romandaki müthiş dil ve üslup çeşitliliğinin de habercisidir bu iki bölüm. Dilbilimcilerin tabiriyle "sosyolekt"lere (ve tabii "idiolektlere" de) olağanüstü duyarlı bir kulağı olan Dickens, bu romanda bir yandan bütün toplumsal tabakaları gezerken, bir yandan da her birini anlatmaya en uygun dili ve üslubu da yakalar. Yakaladıktan sonra da uzun uzun keyfini çıkarır ve okuru da kendinden geçirir. Romanın zenginlikleri bu eleştirel ve çok geniş kapsamlı toplumsal içeriğiyle ve dilinin olağanüstülüğüyle de sınırlı değildir; bütün Dickens romanlarında olduğu gibi insani anlamda müthiş derinlikli sahneler bu romanda da fazlasıyla vardır. Tuncay Birkan/Sunum'dan "Charles Dickens ile ilgili olarak... söylenebilecek tek şey, deha sahibi bir insan olduğudur. Fransız çağdaşı Victor Hugo gibi Dickens da büyük bir romantik romancıydı... Byron, Scott ve Wordsworth denizin ve dağların güzelliğini keşfetmişlerdi; Dickens kenar mahallelerin duygu ve coşkularını keşfetti. Daha da önemli bir başka keşfi de, çocukluğun yalnız büyüsüydü. Suç izleği de çekici geldi Dickens'a; Dickens'ın anlattığı ve Dostoyevski'yi de etkilemiş olan cinayetler unutulmazdır." Jorge Luis Borges TARİH TOPLUM KURAM- 542 ISBN: 978-605-375-034-5 ithaki CHARLES DICKENS (1812-1870). İngiliz romancı. Orta sınıftan bir ailenin çocuğuydu, ama babasının borçları yüzünden hapse girmesiyle sefaletle tanıştı. Henüz 11 yaşında iken bir boya fabrikasında çalışmak zorunda kaldı. 15 yaşında bir avukatın yanında kâtip olarak çalıştı. Bir süre parlamento muhabirliği yaptı. l835'Te liberal Morning Chronicle gazetesine stenograf olarak girdi ve aynı yıl "Boz" takma adıyla Bozun Karalamaları başlığıyla notlar yayımlamaya başladı. 1837'de yayınlanan Bay Pikvik'in Serüvenleri adlı kitabı onu dönemin en sevilen yazarı haline getirdi. Aynı yıl Oliver Twist adlı romanını yayın yönetmenliğini üstlendiği Bentley's Miscellany dergisinde tefrika etmeye başladı. Sonraki bütün romanlarını da tefrika olarak kaleme alacaktı. l846'da Daily News gazetesini çıkarana kadar aralarında, Antikacı Dükkânı (1841) ve Martin Chuzzlewitt'in (1844) de bulunduğu bir dizi çok sevilen romanı yayınlandı. 1848'de yayınladığı Dombey and Son adlı roman Dickens'ın bu ilk dönem romanlarının tarzından daha "gerçekçi" kaygılara yer vermeye başladığı orta döneminin başlatıcısı olarak değerlendirilir. Bu döneme ait, hepsi l850'de çıkarmaya başladığı Household Words dergisinde tefrika edilen diğer romanlar şunlardır: David Copperfield (1850), Kasvetli Ev (1853), Zor Yıllar (1854) ve Küçük Dorrit (1857). 1859 yılında çıkarmaya başladığı All the Year Round adlı dergide de Dickens'in son dönem romanları, İki Şehrin Hikâyesi (1859), Büyük Umutlar (1861), Müşterek Dostumuz (1865) ve ölümüyle yarım kalan Edwin Drood'un Gizemi (1870) tefrika edilmiştir. Dickens 1858 yılında halka açık okuma günleri düzenlemeye başladı. Büyük ilgi gören bu temsillerde romanlarından ve Noel kitapları olarak anılan daha kısa eserlerinden bölümler okuyordu. Sağlığının bozuk olmasına karşın bu temsilleri yaşadığı Londra'nın dışında başka şehirlerde ve ABD'de de sürdüren Dickens, en sonunda Gadshill'deki evinde istirahate çekilmek zorunda kaldı ve l870'de şöhretinin zirvesindeyken öldü. Charles Dickens Müşterek Dostumuz Özgün Adı: Our Mutual Friend lthaki Yayınları - 675 Edebiyat - 542 ISBN 978-605-375-034-5 L Baskı, Mayıs 2010, İstanbul © Türkçe Çeviri: Aslı Biçen © İllüstrasyonlar: Marcus Stpne © Sunum, Dickens: İmajın Ötesi, Tuncay Birkan © İthaki, 2010 Yayıncının yazılı izni olmaksızın herhangi bir alıntı yapılamaz. Yayına Hazırlayan: Tuncay Birkan Düzelti: Mine Eryavuz Sanat Yönetmeni: Murat Özgül Sayfa Düzeni ve Baskıya Hazırlık: Özge Bozuk Kapak, iç Baskı: idil Matbaacılık Davutpaşa Cad. No: 123 Kat: 1 Topkapı-İstanbul Tel: (0212) 482 36 Ol Sertifika No: 11410 IthakiIM Penguen Kitap-Kaset Bas. Yay. Paz. Tic. Ltd. Şti.'nin yan kuruluşudur. Mühürdar Cad. İlter Ertüzün Sok. 4/6 34710 Kadıköy istanbul Tel: (0216) 330 93 08- 348 36 97 Faks: (0216) 449 98 34 [email protected] - www.ithaki.com.tr - www.ilknokta.com Charles Dickens MÜŞTEREK DOSTUMUZ Çeviren ASLI BİÇEN Sunum TUNCAY BİRKAN İçindekiler Sunum: DİCKENS: İMAJIN ÖTESİ 1. Kitap NEYE NİYET NEYE KISMET 1. Bölüm -Erkete 2. Bölüm -Biyerli Adam 3. Bölüm -Başka Bir Adam 4. Bölüm - R. Wilfer Ailesi 5. Bölüm -Boffin'in Köşkü 6. Bölüm -Kopmak 7. Bölüm -Bay Wegg Kendi Başının Çaresine Bakar 8. Bölüm -Bay Boffin istişarede 9. Bölüm -Bay ve Bayan Boffin istişarede 10. Bölüm -Evlilik Mukavelesi 11. Bölüm -Podsnapçılık 12. Bölüm -Dürüst Bir Adamın Alınteri 13. Bölüm -Alıcı Kuşun izini Sürmek 14. Bölüm -Alıcı Kuşu Avlamak 16. Bölüm -Evlatlıklar ve Bakımlıklar 17. Bölüm -Sefil Bir Bataklık 2. Kitap AYNI YOLUN YOLCUSU 1. Bölüm -Eğitime Dair

See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.