ebook img

Khei Amumang PDF

2004·37.3 MB·Karbi
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Khei Amumang

ABP Bay Meo KHE!I AMUMANG (Phurdimo katarlip pen kapaklang) Jorsing Bey mang A buokof a collection of essays writen on ‘KatbiTraditional & Historical Fats writen hy Sa. losing Rey, Vivir, Den Aron, EO, Duarbamoni, Karbi Auglong. Pin-782441 ‘and published by Kerbi Lamanct Amei, Diptu, Karbi Anglong, Keldangcheng 2 Arkoi, 2004. Kapaklang abang : KarbiLammet Ame, Diphu, Karbi Anglona QIorsingBey ‘Anam: 60 Kesapa Adim — :Malong Offtet & Inuying SymeeanPut, Ltd Diphu, Kerbi Anglong, IAAKLANGABANG ALATHE eS z zt Karbi akhei aphurkimo, aporom puthi kasonse along kaikets kechoklim ketarlip pon akenangsot do. ‘Bangso ajoine ke! augbong kabor-ipos Inka docdepin asonsipiniami anta chcthek pontong. Taso anghong alzhal Sex. Jorsing Bey pon kepaklangpon KHET AMUMANG puamen ipoast isi kanghonmuere akitep peklangbor-ilo, ‘Lasi Kashi amet Amei kiermraprap daan hangphu-phi sttum pen chingvai chedonsarsi bangso akitap sopa ra peklang pondet fonang pu ajok pini rat angno chokehe leledetstapetelang det lo. Pharkimo, Temo, aPorom puthi pen kacherap ajoine mo ajir keding alt sita khet aphan ‘aksnangsot dokokji pus bangputin tskamutzerack doo. Lahenlo Karbi akhoi angbong sonsuri alam alin situme kaboche kasonse non apor kachcharjak akeremysot ftangtetanalo, lsiakehai Sat Jorsing Bey abin pen kabor- i lake Kado kaveta chorere un-e. Lasiilitum alangli Aachepadukaleke Karbi aatsipiponpo pu maths parsik poalo, Kerdom, Jomel Ronghang Konychumbang ‘Karbi Lammet Amei, Diphu K/A. NEL L.AMTHE Apbrangsinetihin pen bhei ajueang jubat, porom puthi, phurkimo doan lun lam pach nang, pa ahi une solangdo rat ahovang hangs! ningkangthir akurdom pajitponto, kardom, Pini cel sonsur akesung anghemg pen khei aphan kengkam kechejor along pepirang dunthekjiban pu rmathasi pohang an ajak keding pen.ason ason kabocheji ninghinglo, Bontakcthckiheketeleasom keong ajok pe ‘ckuk det asonsi piu arni anta do. Banggo angbong pen neti KHET AMUMANG pu amen irpen Karbi akhei angbong ason ason keplunk,porom hicihut bochesi chokchedctsita peklang}i aphang bor-ipon padofo, Kari aldhei anghong keiok kelang kasonsc ketarip plank oh-ch sita non apor kachingthur isi siomon nangklamglo, Lasi aso apor ahut abamgplmfin ta kachorap kacheto akenanysot do, Pini lasi netihin pen chokche leledetsita hangs akitap rat anguo hodaipondetlo. Chokehe leleke do-oblo, Iasi ‘nol jungjung pen dija chohanglo, ‘Bangso akitap chokehe lefeder sta Karbi Lammmaet Amei ahin peu neli kitap nangkapaklangpi pon ajok ‘bangphutin klem chepabemphn stam aplan nelfhin pen sort sori akandom pajir ik To lapen hangso akitap abank ‘kasonse Sar. Deben Timung phan ninglar ct pen chorore uun-ch. Anparta bangso akitap kasopa chepsdak lapen ihin yeh lamthe kepakeng poa nangkecherap dun ajok Malong, Offict Sar Labshan Ronghchehon lapen Mohou Taro ami aphan nckai tenghe wn-eh. Aphisi bangso ubitap sofangdo arat dengpon love nelikkechepaduk alc kelong lo pusi matha ponpo. ‘Kardom Jorsing Bey Kepojir Bangso akitap KHET AMUMANG, phurkimo pen kepacherap kasonsepon pajirmisi doan Karbi akbei aphan panongsi pini ari keme nangkele apor salangdo arat aphan ningkangsam, ning aklong akanghon pen pajirponlo Kardom. ) Jorsing Bey KHEI AMUMANG (Phurkimo, Temo, Lamo katarip pen kapaklang) Ason >» Hempu Amimkeplank 1 o> Karbi akhei lapen rat kuchari arpa 4 >» Hanso keplank alaano 9 >» Kungeipi B » Rongbin 22 » Cheleng athepai alamo 28 »» Karbi ukheianghong Cng lapen (Osa kachebaraavarsai 34 »» Polarkevung 39 > Singmicjong pen Longmirjeny al » Sintu 45 » Kumlin 48 Sirvomu open Karbiabhei kachesong 53 » Tisgo alamo 37 > Hambi kapatta alamo pathihek pen 60. HEL AMUMANG/ 1 HEMPAU ARNAM KEPLANK Hako pirbikangduk ahut pen sining angsong kedo * Songsarpo” arnam ason ason akenangsot “mate cchedorehit ason amung sonse etsi amam pharo do-an aphan akrong akrong-keso-keun-ch, choklem-chodam, keelangchari-chalom hei hui cheron chebaksi alongri Joangpat chedam ringti lo. Lehelo nonputa asontin angdengtin aron angdeng do an sta longri longpat arma chedorep ajok kardom pali palom akaprek theklong lo. Sitame alongri tin arnam sitame piri monitmatesumsi sum karcho pon aron aning ingsamjin pen nangchedon din ajoksi nonputapirbikedo prong akheiatumla un-anke sengdok rengpi pen dobom lo. Bru Songsarpo” alangli pitbi kedoprony sumsi ‘tum do an aphan kachinghon abui akele thepik. Last ‘sums alum kereng atovar Kachepan ajakong nonpa amita chelong pen bomalo. Songsarpo alang asomar dopik. Suri suri ando.Bangso augbong akibis! ke Hemphu henlo, Alangli garbura ason thak thaksi Hemphu jokla rat det plan kanghon kangjinss akcle hepik. Bangso ajoksi arta ‘ningkan 12/13 pen sining pen prthe nanglang bomsi ladak kedoprong akheitin asumsi atum kedo kethak, choklem cchodam kesung keboi thel:longsi aning duk pik khangjang Jo, Bangso ajok Hemphu amisi asarbura eru Songsarpo ‘phan pirbi kedam longi aphan hakum chohiang bom lo. Sitamo arta bihek ajoksi asarbura Songsarpota chedon dundet det fo, Batai batai lapuson Hemphu hukum ‘kachobang bom sitame chedon dun de det oine kamatha chopasung pik ktangjanglo, cen nennnnennee HEL AMUMANG!2 ‘Ninghan isiansose asarbora Songsarpo pen hukum chobiang bom sitame pirbikedam longji avarsai theklongle si, aphithu ke parju jepin pen Hempim sining pen nangsun tuklo, Sitame pirbi adang ason ason hi ih, amnam lang, ‘Suva sutilangno hei ni Kedo-oh pon ajok Hemphu puthot sining angsong chedam thujui lo. emphu sioing chelerok aphi apo api aphan pirbi kethek long ason ason keheno kchejim meme kedo-oh alam than pajirmi pame pon lo. Hemphkethn atengpen Songsarpo chini pamesi ning Uuk lo, Atom pirbi along Kedoprong asumsi alum komatlo kerapii abang kedo. Latur ahok kedo kethk choker chodam karéom kardi sung pik lo. Piri adang, bi-the ta, Hi-h amare tangno, ‘suva Sutifangno hup het ason fo. asi matha abidi jutdet Jo, Asopo akiisi Llempha kemarha mesen lapen kanghon -angjinso apun kedo pame abang lo puramatha nangkok. ruini aphi Songsarpo amam pharo pen cchingvai ra pithi kesung.lo, Lasi ctum rapyek tt lo pura than pajirmi to. Lasi Songsarpo kapinkhat alam kado kave amar phara alum ta chen dem sart. ‘Lasiputhot ami Songsarpo arvephara Pir ang uve pajanglo, Arve kejang akeleajir ding pik ajok pirbi dang lanky kevang ason mandetto, nk kethe hoi akele (aa pik lo, Bangso ajok pirbi adang hi-th langno, arnam Jang, sve sui Iangno thek longlepin abin pon etsiPirbi ingsamrilo, Ansi ifemphu lank chiti ra nangvek pangchenglo. Ingsum, Arhi aphitha Keipho aphang chiripthipsi parai nangkap theklo. Lahcfo nonpu amita Keipho pen Korte mati kachckam asonsi nangcheplanglo. Aphithuke Pirbi adang kedoprong khei st ta kedo kethak rengdok rengni manto, Ansi Hemaphu pusthotpirbi chevang Jo. Serteplong chundang pu alongri alongs boha dolo. ‘Herophu bangso abut pen ta surtisi aram aphan kelang kachinghon aning dover. ‘Amisi Pizbi sumusi atom Lank kumphang ok keri ddamji aphan bar lo, Jengioijengni kedam ajak lankpi ok

See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.